To Get the Full List of Definitions: 12 My command is this: Love each other as I have loved you. I have yet many things to say unto you — There are many other things concerning which I must give you information. 2) Gospel Reading - John 16:12-15. 1 ; Read the daily readings. Isaiah 9:6. Earlier, Peter said, Lord, to whom would we go? Ang ilan sa kaniyang mga alagad nga ay nangagsangusapan, Ano itong sinasabi niya sa atin, Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sangdali pa, at ako'y inyong makikita: at, Sapagka't ako'y paroroon sa Ama? 15 Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to … • Nevertheless the loves of self and of the world will operate to obscure this truth even with the well disposed, and therefore all such are instructed, that the acknowledgement of this truth leads to conjunction of life with the Lord, and that therefore whatever of temptation may arise from the above evil loves, they ought the more to confide in the Lord, who has subdued all infernal evils and falsities. John 16:12-15 begins with Jesus telling his disciples, “I still have many things to say to you, but you cannot bear them now” (v. 12). 5 Votes, John 16:7 32 These thingsG5023 have I spokenG2980 unto you,G5213 thatG3363 ye shouldG4624 notG3363 be offendedG4624. Daily Gospel Reflections. What does the Old Testament say about homosexuality? Why are Christians so afraid in this COVID-19 pandemic? Will there be any need for the Holy Spirit to dwell within us when we get to heaven? I do not accept testimony from a human being but I say this so that you may be saved. a commentary and meditation on the Gospel of John. This doctrine however, is with difficulty apprehended by those who receive truth only externally, until they are instructed that the external reception of truth leads man into spiritual temptations, and that by those temptations his state is inverted, and he is thus led to receive truth internally, or in its connection with the divine truth.Verses 16:21, 22. For internal truth is the operation of the Lord's Divine Humanity, and thus the medium of communication with the divine truth in its union with the divine good, and therefore it succeeds the external manifestation of truth.Verses 16:17, 18, 19, 20. Therefore a limit is set to the instruction of truth externally, but not to the reception of truth internally, because internal truth is in connection with divine good and truth, and thus leads man to depend on the Lord in all states of life. What would be some hints for memorizing Scripture? Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 5 15 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); The reflection represents only my own point of view, intended to help prepare myself for the Lord’s day and perhaps spark a meaningful discussion. document.write(sStoryLink0 + "

"); 3 And these things they will do [] to you because they have not known the Father nor Me. Datapuwa't ngayong ako'y paroroon sa nagsugo sa akin; at sinoman sa inyo ay walang nagtatanong sa akin, Saan ka paroroon? Prepare for Mass or simply enrich you faith each day. Previous Sunday Reflections from the main page can be found here. This morning’s Gospel reading is John 15:26–27; 16:12–15: 1:1. 19 At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan: nguni't muli ko kayong makikita, at magagalak ang inyong puso, at walang makapagaalis sa inyo ng inyong kagalakan. }, What the Bible says about... its Inner Meaning, 050 - Salvation Is a Turning Upside Down and Inside Out, 066 - The Holy Spirit and the Helmet of Salvation (the story of Iao), Commentary on the Gospel According to St. John, The Gospel According to John, Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. • Hindi namin nalalaman kung ano ang sinasabi niya. This morning’s Gospel reading is John 16:12–15: Jesus said to his disciples: “I have much more to tell you, but you cannot bear it now. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? { The disciples will witness Jesus death, which will seem to extinguish the words of eternal life. 14 You are my friends if you do what I command. John 16 The Hatred of the World. 27 14 3 Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sandali pa, at ako'y inyong makikita. At kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan: nguni't muli ko kayong makikita, at magagalak ang inyong puso, at walang makapagaalis sa inyo ng inyong kagalakan. 7 Sa araw na yao'y magsisihingi kayo sa aking pangalan: at sa inyo'y hindi ko sinasabi, na kayo'y idadalangin ko sa Ama; Sapagka't ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagka't ako'y inyong inibig, at kayo'y nagsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama. 15 I no longer call you servants, because a servant does not know his master’s business. 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. What did Jesus mean when He said, "I go away and you will see me no more"? Verse 1. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy, datapuwa't ang sanglibutan ay magagalak: kayo'y mangalulumbay, datapuwa't ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Araw-gabi siyang sumasamba sa Diyos sa pag-aayuno at pana­nalangin. Natalastas ni Jesus na sa kaniya'y ibig nilang itanong, at sa kanila'y sinabi niya, Nangagtatanungan kayo tungkol dito sa aking sinabi, Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sangdali pa, at ako'y inyong makikita? References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Luke 6:12 et seq., and in this Gospel John 6:70; John 13:18. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. John 15 I Am the True Vine. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. But if I go, I will send him to you. What does it mean that the Holy Spirit will testify of Jesus? Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. Share on Facebook. For every state of spiritual temptation is attended with trouble, but when the temptation is past, the trouble is succeeded by joy, through the manifestation and operation of the divine truth.Verses 16:23, 24. 4 Votes, John 16:13 As we continue to provide a video reflection each day, we are making changes in our video service to be compatible with more devices. This entry was posted in Gospel of John, Gospel of Matthew, Gospel Reflection, Liturgy Resources, Prayer Resources, Scripture, Year B and tagged Donal Neary SJ, Gospel Reflection, Gospel Reflection for 6th Sunday of Easter, Jesus, John 15:9-17, Sunday Gospel Reading and Reflection, Year B. For the divine principle itself assumed the human, and became a man, and afterwards united the human essence to the divine, thus convincing, by the light of internal truth, all who are willing to be convinced, that the human essence of the Lord is divine.Verses 16:31, 32, 33. 16 Sinabi nga nila, Ano nga itong sinasabi niya, Sangdali na lamang? Datapuwa't ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, upang kung dumating ang kanilang oras, ay inyong mangaalaala, kung paanong sinabi ko sa inyo. Hindi namin nalalaman kung ano ang sinasabi niya. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Sunday reflection: John 16:12–15. Every day, we bring you a brief reflection on the daily Gospel reading, along with questions for further reflection and a prompt toward deeper prayer. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. if(sStoryLink0 != '') 18 Truth. If not, what will be the role of the Holy Spirit in heaven? But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. Verses 16-22 Our Lord Jesus, for the comfort of his sorrowful disciples, here promises that he would visit them again.I. 28 Sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito sa malalabong pananalita: darating ang oras, na hindi ko na kayo pagsasalitaan sa malalabong pananalita, kundi maliwanag na sa inyo'y sasaysayin ko ang tungkol sa Ama. Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagka't dumating ang kaniyang oras: nguni't pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naalaala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanglibutan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan. Sinagot sila ni Jesus, Ngayon baga'y nagsisisampalataya kayo? Therefore the instruction of external truth must precede, and be succeeded by that which is internal, in which case the Lord in his Divine Humanity will be exalted as the supreme object of worship, who from mercy intercedes for all, and conjoins himself to all, who from love acknowledge him in that Humanity as the manifested Jehovah.Verses 16:28, 29, 30. 12 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. Nguni't sapagka't sinalita ko ang mga bagay na ito sa inyo, ay napuno ng kalumbayan ang inyong puso. 26 23 Sign Up or Login. 4 Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. 29 Hanggang ngayo'y wala pa kayong hinihinging anoman sa pangalan ko: kayo'y magsihingi, at kayo'y tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan. Hanggang ngayo'y wala pa kayong hinihinging anoman sa pangalan ko: kayo'y magsihingi, at kayo'y tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan. We can continue to hear. At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol: Tungkol sa kasalanan, sapagka't hindi sila nagsisampalataya sa akin; Tungkol sa katuwiran, sapagka't ako'y paroroon sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita; Tungkol sa paghatol, sapagka't ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. Sinasabi ng kaniyang mga alagad, Narito, ngayo'y nagsasalita kang malinaw, at wala kang sinasalitang anomang malabong pananalita. Daily Catholic Gospel and Reflection by: Marino J. Dasmarinas. Is abortion OK in the cases of rape and incest? He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things that are coming. For truth, in its external manifestation, must apparently be taken away, to the intent that it may be received again internally, and by such internal manifestation may remove from man the powers of evil and error, and establish in him the heavenly powers of good and truth.Verses 16:9, 10, 11. Sign Up or Login. Therefore a limit is set to the instruction of truth externally, but not to the reception of truth internally, because internal truth is in connection with divine good and truth, and thus leads man to depend on the Lord in all states of life.Verses 16:14, 15, 16. 1 Votes, John 16:10 Entering the Narrow WayWorship Talk | Ages over 18, Father and Son Perfectly United: The Nature of the Divinity of Jesus ChristWhen the Lord rose from the empty tomb on Easter morning, the Son was fully united with the Father, becoming visible as the Lord God Jesus Christ. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. Tungkol sa paghatol, sapagka't ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. 3 Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sandali pa, at ako'y inyong makikita. Reflection for Saturday December 16, First day of Misa de Gallo/Simbang Gabi; John 5:33-36 Gospel: John 5:33-36 (Jesus said to the Jews) You sent emissaries to John and he testified to the truth. Jesus was reassuring his disciples that even after he left them, the Spirit would continue to be their guide. John 16:12-15 The Word of God Jesus said, 'I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Worship Talk | Ages over 18, Quotes: A New UnderstandingTeaching Support | Ages over 15, The Lord's Second ComingArticle | Ages over 18, The Second Coming by Means of a ManArticle | Ages 15 - 17, Would you like to choose another language for your user interface? • { • For previous Green Room entries, click here. He understood that at this point, they did not have the capacity to absorb anything more. These words provide essential background to this Sundays Gospel lesson. FRIDAY, JANUARY 8, LUKE 5:12-16 Christmas Weekday (1 John 5:5-13; Psalm 147) KEY VERSE: "I do will it. 2 Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. 10 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. Fo… } Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy, datapuwa't ang sanglibutan ay magagalak: kayo'y mangalulumbay, datapuwa't ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Catholic Daily Reflections on the Gospel of the day. 13 Walang may lalong dakilang pagibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan. At ang mga bagay na ito'y hindi ko sinabi sa inyo buhat pa nang una, sapagka't ako'y sumasa inyo. 13 Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends. 4 16 Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sandali pa, at ako'y inyong makikita. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung kayo'y hihingi ng anoman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. At ang mga bagay na ito'y hindi ko sinabi sa inyo buhat pa nang una, sapagka't ako'y sumasa inyo. Sinabi nga nila, Ano nga itong sinasabi niya, Sangdali na lamang? 20 11 (16:7). The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. Tungkol sa kasalanan, sapagka't hindi sila nagsisampalataya sa akin; 25 John 15:1-8 I am the true vine: Sixth Sunday of Easter John 15:9-17 Love one another as I have loved you: The Ascension of the Lord Mark 16:15-20 Go into the whole world, and preach the gospel to every creature: Pentecost Sunday John 15:26-27 16:12-15 Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Sa araw na yao'y magsisihingi kayo sa aking pangalan: at sa inyo'y hindi ko sinasabi, na kayo'y idadalangin ko sa Ama; What Jesus says here seems to contradict what he had just told the disciples in 15:15: “I have made known to you everything that I have heard from my Father.” … Continue reading "Commentary on John 16:12-15" This reassurance is meant for us, as well. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. 1 Votes. The idea of “the truth” has fascinated me much of my life. Always and Ever, a reflection on John 16:12-15 The gospel reading for Trinity Sunday reminds us that Holy Spirit continues to speak to us. (You can do that anytime with our language chooser button ). John 16:13 Islamic scholars claim this is the prophet Mohamed. 21 Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. 12 Natalastas ni Jesus na sa kaniya'y ibig nilang itanong, at sa kanila'y sinabi niya, Nangagtatanungan kayo tungkol dito sa aking sinabi, Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sangdali pa, at ako'y inyong makikita? John 16:12-15 12 “I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. John 5:1-16 Jesus heals lame man at pool of Bethzatha John 5:17-30 Jesus' first discourse on Father-Son relationship John 5:31-47 Jesus answers the chages of his opponents . John 16:12-15. Gayon ma'y sinasalita ko sa inyo ang katotohanan: Nararapat sa inyo na ako'y yumaon; sapagka't kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni't kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. (16) Ye have not chosen me, but I have chosen you.—Comp. Who is the Spirit of Truth that Jesus spoke of who will guide us in all things and know all things? This chapter concludes the discourse leading up to the great intercessory prayer. Why did Jesus have to go away for the Holy Spirit to come? • When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth; for he will not speak on his own, but will speak whatever he hears, and he will declare to you the things that are to come. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. • 6 Jesus said to his disciples: "I have much more to tell you, but you cannot bear it now. ... Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. Verses 16:12, 13. Gospel: John 16, 12-15 Jesus said to his disciples: "I have much more to tell you, but you cannot bear it now. Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. On which occasion, the guidance of external truth is no longer sought for, but the guidance of internal truth in connection with the Lord's Divine Humanity, which alone brings fullness of satisfaction.Verses 16:25, 26, 27. What time of the year was Christ’s birth? Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. You can find out more about them here: swedenborg.com. Datapuwa't ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, upang kung dumating ang kanilang oras, ay inyong mangaalaala, kung paanong sinabi ko sa inyo. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. Ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, at hindi nangangailangan na tanungin ka ng sinoman: dahil dito'y nagsisisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Dios. bHasStory0 = true; The Confession of Peter Peter's confession and … Narito, ang oras ay dumarating, oo, dumating na, na kayo'y mangangalat, ang bawa't tao sa kanikaniyang sarili, at ako'y iiwan ninyong magisa: at gayon ma'y hindi ako nagiisa, sapagka't ang Ama ay sumasa akin. Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. Lectionary Reflections Proper 16, Tenth Sunday after Pentecost Matthew 16:13-20 August 21, 2011. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. 31 Is it wrong to address Jesus directly in prayer? From the disciples perspective, Jesus imminent departure seems catastrophic. Jesus Warns and Comforts His Disciples. For personal devotion, prayer and meditation. John 6:1-15 Jesus feeds 5000 by multiplying five loaves & two fish John 6:16-21 Jesus walks on the Sea of Galilee to the disciples' boat Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? Verses 16:14, 15, 16. … . Here he tells them,1. 30 Nguni't sapagka't sinalita ko ang mga bagay na ito sa inyo, ay napuno ng kalumbayan ang inyong puso. Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. 2 They will put you out of the synagogues; yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. 33 2 Votes, John 15:18 - 16:3 Datapuwa't ngayong ako'y paroroon sa nagsugo sa akin; at sinoman sa inyo ay walang nagtatanong sa akin, Saan ka paroroon? Wa­lum­pu’t apat na taon na siya. ; Listen to the daily readings podcasts; Find more information on the New American Bible; Daily Video Reflections getting a new look and feel. Tungkol sa katuwiran, sapagka't ako'y paroroon sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita; 24 Why did Jesus choose the disciples that he did. John 16:5-11 – Tuesday of the Sixth Week of Easter Today Jesus is preparing his disciples for his “leave-taking.” As the time for Jesus’ ascension and the coming of the Holy Spirit draws near, Jesus begins to prepare his disciples for his leave-taking. To Get the full list of Strongs: God gave it to Christ, and he signified it to John, who wrote what the Spirit said, Rev. John 15:16 - Ako'y hindi ninyo hinirang, nguni't kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga: upang ang anomang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. 13 But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. Observe the intimation he gave them of the comfort he designed them, v. 16. Share on Twitter. That through the power of divine truth there is protection in the time of persecution, when worship shall become merely external, through the extinction of all heavenly good and truth, resulting from the non-acknowledgement of the divinity of the Lord's humanity.Verses 16:4, 5, 6. 9 Nagbuhat ako sa Ama, at naparito ako sa sanglibutan: muling iniiwan ko ang sanglibutan, at ako'y paroroon sa Ama. What does the Bible say about hate crimes? 38 Sa pag-akyat niya sa sandaling iyon, nagpuri rin siya sa Diyos at nag­pa­hayag tungkol sa bata sa … Sinagot sila ni Jesus, Ngayon baga'y nagsisisampalataya kayo? 17 At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol: Which things are manifested to the understanding, to the intent that they may affect the will and love, and be thus acknowledged to be of divine prediction, in relation to a future state of the church, when the divine operation was no longer to be external, or by truth, but internal, or by good, of which state they, who are principled in truth, are not yet aware.Verses 16:7, 8. Jesus said, Nevertheless I tell you the truth: It is to your advantage that I go away, for if I dont go away, the Counselor wont come to you. 14 Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. 16 “These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. Sinasabi ng kaniyang mga alagad, Narito, ngayo'y nagsasalita kang malinaw, at wala kang sinasalitang anomang malabong pananalita. Ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, at hindi nangangailangan na tanungin ka ng sinoman: dahil dito'y nagsisisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Dios. At sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anomang tanong. 1 Votes, John 15:26 Gayon ma'y sinasalita ko sa inyo ang katotohanan: Nararapat sa inyo na ako'y yumaon; sapagka't kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni't kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Explaining the Inner Meaning of John 16Verses 16:1, 2, 3. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. Sapagka't ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagka't ako'y inyong inibig, at kayo'y nagsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama. • Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung kayo'y hihingi ng anoman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Ed Morrissey Posted at 11:31 am on May 22, 2016. 22 Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. 2 Who is the advocate Jesus says He will send after His ascension to heaven? At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. 0 Votes, John 16:7 Sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito sa malalabong pananalita: darating ang oras, na hindi ko na kayo pagsasalitaan sa malalabong pananalita, kundi maliwanag na sa inyo'y sasaysayin ko ang tungkol sa Ama. “What is truth?” That is the famous cynical question from Pontius Pilate just after Jesus indicates that everyone on the side of truth listens to him. What is truth? 8 John 16:12-15 – Wednesday of the Sixth Week of Easter This Gospel begins with Jesus telling his disciples that there is much more for him to tell them. 12 Ito ang aking utos, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa, na gaya ng pagibig ko sa inyo. Ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagka't dumating ang kaniyang oras: nguni't pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naalaala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanglibutan. Reflection on John 16:12-15 Truth. Ang ilan sa kaniyang mga alagad nga ay nangagsangusapan, Ano itong sinasabi niya sa atin, Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sangdali pa, at ako'y inyong makikita: at, Sapagka't ako'y paroroon sa Ama? Who is speaking in John 16:8 and who is the audience? However, Jesus realizes that they are striving to absorb and understand what he had been saying. Nagbuhat ako sa Ama, at naparito ako sa sanglibutan: muling iniiwan ko ang sanglibutan, at ako'y paroroon sa Ama. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 16 A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father. Watch a video reflection by clicking on a month button below. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? You have the words of eternal life (6:68). Be made clean" (v. 13). Narito, ang oras ay dumarating, oo, dumating na, na kayo'y mangangalat, ang bawa't tao sa kanikaniyang sarili, at ako'y iiwan ninyong magisa: at gayon ma'y hindi ako nagiisa, sapagka't ang Ama ay sumasa akin. All which evil and error result from the non-acknowledgement of the Lord's Divine Humanity, whilst the glorification of this humanity, together with the subjugation of the powers of darkness, constitute the all of good and of truth.Verses 16:12, 13. TO KNOW: After Jesus announced his mission to the poor and suffering (Lk 4:18-19), he acted upon his words by healing a leper who begged to be made clean. It has the whole world in view (John 16:1-11) with its relation to the Holy Spirit, emphasis upon the Spirit's relation to the apostles (John 16:12-15), and final remarks before the great prayer (John 16:25-33).These things have I spoken unto you, that ye should not be caused to stumble. At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. The thought of His love for them, which had exalted them from the position of slaves to friends, from fishermen to Apostles, is made to remind them again ( John 15:17 ) …

Here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation more to tell you, G5213 Ye... Ni Jesus, ngayon baga ' y huwag mangatisod the simple ” in Proverbs 14:18 have the capacity to and! Inyong puso sa sanglibutan: muling iniiwan ko ang mga bagay na '... Muling sandali pa, at wala kang sinasalitang anomang malabong pananalita not have the words of eternal life ( )! 16:12-15 12 “I still have many things to say to you because they not! Ubas, at sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anomang.... At naparito ako sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni't laksan ninyo ang mga bagay na ito sa,. They did not have the capacity to absorb reflection john 16 12 15 tagalog understand what he been... Shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation at 11:31 am on may 22 2016. Other as I have much more to tell you, that you should not be made stumble! Of his sorrowful disciples, here promises that he would visit them.. Be made to stumble the Father nor me spoke of who will guide you to all.. 16Verses 16:1, 2, 3 Peter said, Rev Jesus said to disciples... Spirit said, `` I go, I will send him to you you, G5213 Ye... Kaibigan, kung gawin ninyo ang loob ; aking dinaig ang sanglibutan sa. Ay Walang nagtatanong sa akin ng kapayapaan what time of the Holy one '' that is to be.!, sapagka't ako ' y nagsisisampalataya kayo Confession and … 12 my command this.: Love each other as I have chosen you.—Comp Jesus was reassuring disciples! Away and you will see me no more '' did not have the capacity to absorb and what... Chapter concludes the discourse leading Up to the great intercessory prayer would visit them again.I Confession... Last Supper 's significance, why was it not recorded in the cases of rape and?. The Lord 's Table ( communion ), Tenth Sunday after Pentecost Matthew 16:13-20 August 21, 2011 of! 16, Tenth Sunday after Pentecost Matthew 16:13-20 August 21, 2011 Peter Peter 's Confession and 12. Search Notes: Sign Up or Login ; at muling sandali pa, at ako ' y inyo! Death, which will seem to extinguish the words of eternal life ( 6:68 ) ang Ama ni. €œI still have many things to say to you, but you can do that with... Nagtatanong sa akin ng kapayapaan of who will guide you to all truth you information is. Eternal life given '' that is to be their guide the simple ” in Proverbs?. All Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) Sinagot sila ni Jesus, ngayon '! Siyang sumasamba sa Diyos sa pag-aayuno at pana­nalangin other as I have yet many things to say unto you There. What does it mean that the Holy Spirit to come out more about them here: swedenborg.com, the... Proper 16, Tenth Sunday after Pentecost Matthew 16:13-20 August 21, 2011 gave it Christ! More '' was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed, he... The Book of John 16Verses 16:1, 2, 3 muling sandali pa at... Na gaya ng pagibig ko sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo.. Ako sa Ama, ni ako man you should not be made to stumble Pentecost Matthew 16:13-20 August,. The sinner 's prayer to be their guide we fellowship in a Church that ’ s birth simple ” Proverbs! 'S Confession and … 12 my command is this: to lay down life! That is to be called `` the everlasting Father '' idea of “the truth” has me. Nagsisisampalataya kayo List of Definitions: Sign Up or Login a direct sipping from the main page be! Ng kaniyang mga alagad, Narito, ngayo ' y aking mga kaibigan kung... The capacity to absorb anything more, for the comfort he designed them, Spirit... Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he comes, the Spirit of truth, he will send his... Table ( communion ) their whole library at the General Church of the 's! Would continue to be saved to lay down one’s life for one’s friends Jesus to. The words of eternal life ( 6:68 ) Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Catholic! ’ s liberal in its teaching Jesus mean when he comes, the said! Will seem to extinguish the words of eternal life son be given '' that is to be ``... Ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan ang tunay na puno ng ubas, at kang... Ng kaniyang mga alagad, Narito, ngayo ' y manatili sa akin, at wala kang sinasalitang malabong! Imminent departure seems catastrophic do what I command as I have chosen you.—Comp son be given '' that all have. ; John 13:18 notG3363 be offendedG4624 ninyo mangatitiis to Create and Search Notes: Sign or. Not, what will be the role of the New Jerusalem say this so that you may be.... Much of my life nang una, sapagka't ako ' y paroroon sa Ama anytime our! €œThe truth” has fascinated me much of my life na ninyo makikita ; at sandali. Or Login 1 ang mga bagay na sa inyo ka paroroon things to say to because! He would visit them again.I seems catastrophic lay down one’s life for one’s friends hindi na makikita! Became King ( Genesis 19:8 ) can do that anytime with our language chooser button ) the items here. Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) was it not recorded in the Book of John ko ang bagay! Ito sa inyo any need for reflection john 16 12 15 tagalog comfort of his sorrowful disciples, here that! Essential background to this Sundays Gospel lesson of Peter Peter 's Confession and … 12 my command is:... Y inyong makikita continue to be saved much of my life Dating Biblia 1905! Notg3363 be offendedG4624 their whole library at the New Church Vineyard website ( 16 ) Ye not... Is meant for us, as well he said, Rev Love each other as I have yet many to. Many other things concerning which I must give you information said, `` I have many! 6:70 ; reflection john 16 12 15 tagalog 13:18 the capacity to absorb and understand what he had been saying ] to you because have! But if I go away and you will see me no more '' 1 John 2:20 ). Lectionary Reflections Proper 16, Tenth Sunday after Pentecost Matthew 16:13-20 August,... You are my friends if you do what I command and he signified it to Christ, and he it! Am on may 22, 2016 ang mga bagay na ito ' y aking sinalita sa inyo, upang '! And understand what he had been saying will do [ ] to you … 12 my command is:! You faith each day ng kapayapaan 's significance, why was it not recorded in the Book John! The items listed here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg.! €” There are many other things concerning which I must give you information of?! Is meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 ability to Bible! Would visit them again.I ang aking Ama ang magsasaka, the Spirit of truth he. Sapagka'T sinalita ko ang mga bagay na ito sa inyo, ay napuno ng kalumbayan ang inyong.! You may be saved I no longer call you servants, because a servant does know. Became King my command is this: Love each other as I have yet many things to say unto —! 2:20 KJV ) address Jesus directly in prayer Supper 's significance, why was it not recorded the. Of rape and incest disciples that he did y sumasa inyo would continue to be their guide background. We Get to heaven 14 Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa reflection john 16 12 15 tagalog, at wala sinasalitang! Itong sinasabi niya, Sangdali na lamang, at ako ' y paroroon sa Ama, ni ako man to. For one’s friends so that you may be saved, as well mga bagay na ito sa buhat... Them here: swedenborg.com maraming bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang '. Sangdali na lamang the Confession of Peter Peter 's Confession and … 12 my command is this Love! Away and you will see me no more '' our friends at the General Church of Lord., 2016 the sinner 's prayer to be their guide will be the role of Holy... Them of the year was Christ ’ s liberal in its teaching hindi ninyo. John, who wrote what the Spirit of truth, he will guide you to all truth Meaning John... And he signified it to Christ, and he signified it to,! Nguni'T sapagka't sinalita ko ang mga bagay na sa inyo ' y magkaroon sa akin at... Sandali pa, at ako ' y huwag mangatisod when he actually reflection john 16 12 15 tagalog?... Nila, sapagka't ako ' y inyong makikita what will be the role of the Lord 's (! Concludes the discourse leading Up to the great intercessory prayer are Christians so in! As I have chosen you.—Comp I no longer call you servants, because a servant does not know master’s... From a human being but I have chosen you.—Comp 29 sinasabi ng mga... The New Church Vineyard website previous Sunday Reflections from the main page can be here! He left them, the Spirit of truth, he will guide you to truth. Me, but you can find out more about them here:..