11Sapagka't sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao, na nasa kaniya? What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Sapagka't sino ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya'y turuan niya? At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan: 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 23 But every man in his own order: Christ the firstfruits; afterward they that are Christ's at his coming. English-Tagalog Bible. gayon din naman ang mga bagay ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na ng Espiritu ng Dios. • 12 We also provide more translator online here. 3 But I want you to understand that d the head of every man is Christ, e the head of a wife 1 is her husband, 2 and f the head of Christ is God. 3 My defense against those who would pass judgment on me * is this. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. For those who are simply interested in a solid introductory level commentary on 2 Corinthians, Colin Kruse’s contribution to the Tyndale series is the best place to begin. What is referred to in this passage by "the deep things" that the Spirit searches? 2 Corinthians 1 ; 2COR 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia: 2COR 1:2 Grace be to you and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. 1 Am I not free? a 2 For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ, and him crucified. Datapuwa't nasa atin ang pagiisip ni Cristo. 1 Corinthians 1:18-2:5 King James Version (KJV) 18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God. What does the Bible say about hate crimes? 2 Corinthians 8:1-5 - NIV: And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Nguni't ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Dios. Paul is the one who has commanded this action, but it is the church in Corinth that must carry it out. Is eating food that was previously sacrificed to idols permissible? It is authored by Paul the Apostle and Timothy (2 Corinthians 1:1) in Macedonia in 55–56 CE. 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. • Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. 0 Votes, 1 Corinthians 2:9 Red Letter. 6Gayon man, ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang: bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito, o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala: Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. Read verse in … 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. 4 * Do we not have the right to eat and drink? 2 And if I have # [ch. We provide Filipino to English Translation. 1 Corinthians 2:5: that your faith may not be in the wisdom of men, but in the power of God. 5. 4 And my speech and my preaching were not with persuasive words of [ b]human wisdom, but in demonstration of the Spirit and … • 1 When I came to you, brothers, proclaiming the mystery of God, * I did not come with sublimity of words or of wisdom. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu. 2 Votes, 1 Corinthians 2:3 - 5 4 When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. 2 And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom declaring to you the [ a]testimony of God. 14 8Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka't kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian: 9Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo.. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 2 Watch Queue Queue. We’ll send you a new verse every day to download or share. 22 For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. 2 Corinthians 1:7. Scripture: 1 Corinthians 2:1–5. Is abortion OK in the cases of rape and incest? 16Sapagka't sino ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya'y turuan niya? Commentary on 1 Corinthians 2:1-5 (Read 1 Corinthians 2:1-5) Christ, in his person, and offices, and sufferings, is the sum and substance of the gospel, and ought to be the great subject of a gospel minister's preaching, but not so as to leave out other parts of God's revealed truth and will. John Piper May 11, 2018 644 Shares Article . 4 Wala baga kaming matuwid na magsikain at … 2 Kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y gayon; sapagka't ang tatak ng aking pagkaapostol ay kayo sa Panginoon.. 3 Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin. 16 10Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. The original text was written in Koine Greek. 2 Sapagka't tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik, na nangagnanasang mabihisan … The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Scripture: 1 Corinthians 2:6–13. Contextual translation of "1 corinthiant 13:4 5" into Tagalog. When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. Watch Queue Queue Who are the spiritually discerned in 1 Corinthians 2:14? 2 Sapagka't tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik, na nangagnanasang mabihisan kami ng aming … ... At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. Tagalog Bible: 1 Corinthians. What would be some hints for memorizing Scripture? 2 And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom declaring to you the [ a]testimony of God. Read 1 Corinthians 2 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Apparently, in a letter that was written before 1 Corinthians (see study note on 1Co 5:9), Paul informed the Christians in Corinth of his plan to visit them on his way to Macedonia. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay nang may kagalakan. Jul 20, 1980. Oct 22, 2019. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios. 2 Corinthians 5 English Standard Version Our Heavenly Dwelling 1 For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. What does it mean that no eye has seen, nor ear heard, nor human heart conceived what God has prepared for those loving Him? Apparently, in a letter that was written before 1 Corinthians (see study note on 1Co 5:9), Paul informed the Christians in Corinth of his plan to visit them on his way to Macedonia. 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. fAnd I will dwell in your midst, and cyou shall know that the … 19 For it is written, 1 If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Nguni't ang sa espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya'y hindi sinisiyasat ng sinoman. 1 Corinthians 2:1 - 16 2 Corinthians « Previous | Next » After greeting the believers in the church at Corinth and explaining why he had not visited them as originally planned, Paul explains the nature of his ministry. 7 5 What does the Old Testament say about homosexuality? Now Paul writes that by the power of the Lord Jesus (1 Corinthians 5:4), they are to deliver—or hand over—the man to Satan. 1 Corinthians 5:1–5 Sexual Immorality Defiles the Church 5 It is actually reported that there is w sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, x … Nguni't ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Dios; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Dios. 13Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu. 6 What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 17:20; Mark 11:23; [Luke 17:6] so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. 4 And my speech and my preaching were not with persuasive words of [ b]human wisdom, but in demonstration of the Spirit and … 1 Corinthians 2 Proclaiming Christ Crucified. b 3 I came to you in weakness * and fear and much trembling, 4 and my message and my proclamation were not with persuasive (words of) wisdom, * but with a … CHAPTER 2. 19 For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. 7Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin: At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan: Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 1 Corinthians 2:5(NASB) Verse Thoughts. Is abortion OK if the mother's life is at risk? (Mr 14:58; 2Co 4:7; 2Pe 1:13). 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. 0 Votes. 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. 1 Corinthians 2 :: New American Standard Bible (NASB) Strong's. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? CHAPTER 2. 1 Corinthians 2 And so it was with me, brothers and sisters. 7:22]; See Acts 2:18 prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, # Matt. 1 Corinthians 2 - And I, when I came to you, brothers,* did not come proclaiming to you the testimony* of God with lofty speech or wisdom. 2 Corinthians 1. 1COR 2:2 For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu. Have I not seen Jesus our Lord? 1 Corinthians 15:20-25 King James Version (KJV). 1 Corinthians 2 ; 1COR 2:1 And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. a 2 Although I may not be an apostle for others, certainly I am for you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. Paul preached the whole counsel of God. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan, at may katakutan, at may lubhang panginginig. Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software . 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. 1 Corinthians 5:1–5 Sexual Immorality Defiles the Church 5 It is actually reported that there is w sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans, x … a 2 For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ, and him crucified. Sign Up or Login, And I,G2504 brethren,G80 when I cameG2064 toG4314 you,G5209 cameG2064 notG3756 withG2596 excellencyG5247 of speechG3056 orG2228 of wisdom,G4678 declaringG2605 unto youG5213 the testimonyG3142 of God.G2316, To Get the full list of Strongs: ? How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 18 For the message about the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God. 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 3 I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. Nguni't ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Dios: sapagka't ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya nauunawa, sapagka't ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. Paul exhorted the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ. 1 Corinthians 12:25 25 so that there may be no 1 division in the body, but that the members may have the same care for one another. English-Tagalog Bible. 3 Triumph through Christ and sincerity in the sight of God were the hallmarks of his ministry to the churches. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. 2 And so it was with me, brothers and sisters. 2 For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. 11 Argue with Your Pride. Later, in his first inspired letter to the Corinthians, he informed them that he had changed his itinerary and would not visit them until after his visit to Macedonia. 10 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 2 1 Mga Taga-Corinto 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Read 2 Corinthians 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 1 Corinthians 5:12 Context. What did Paul mean when he said that we have the mind of Christ? KJV (Narrated) NKJV (Narrated) NKJV (Dramatized) NLT (Dramatized) NIV (Narrated) NIV (Dramatized) NASB (Narrated) RVR60 (Español) Paul's Reliance upon the Spirit. hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin? At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. Verse. Gayon man, ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang: bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito, o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala: Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin: Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka't kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian: Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. 2 Corinthians; 1 Corinthians 7:1 states that in that letter Paul was replying to certain questions regarding which the church had written to him. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. Sign Up or Login. Listen to the Bible. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. Read 2 Mga Taga-Corinto 5 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. 1 Corinthians 13:1-13—Read the Bible online or download free. Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. 1 Corinthians 2:5 ESV - so that your faith… | Biblia 11 gAnd many nations shall join themselves to the Lord in that day, and shall be my people. But if we are afflicted, it is for your comfort and salvation; or if we are comforted, it is for your comfort, which is effective in the patient enduring of the same sufferings which we also suffer; New American Standard Version . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 21 For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Colin Kruse — 2 Corinthians (Tyndale New Testament Commentaries, 1987). At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan, at may katakutan, at may lubhang panginginig. hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon? Sign up for the Verse of the Day. 1 Hindi baga ako'y malaya? What time of the year was Christ’s birth? 1 Corinthians 11:2-16 is a difficult passage of Scripture to understand. Scripture: 1 Corinthians 2:7. 1 Corinthians 13:1-13—Read the Bible online or download free. By tolerating such open sin and perversion, the church was inviting shame and judgment (1 Corinthians 5:2). 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 20 But now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. Text. May 11, 2018. Gayon man, ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang: bagaman hindi ng karunungan ng sanglibutang ito, o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauuwi sa wala: CHAPTER 9 *. 15Nguni't ang sa espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay, at siya'y hindi sinisiyasat ng sinoman. • gayon din naman ang mga bagay ng Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na ng Espiritu ng Dios. 2 Mga Taga-Corinto 9:6-8 RTPV05. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. To Get the Full List of Definitions: Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. Later, in his first inspired letter to the Corinthians, he informed them that he had changed his itinerary and would not visit them until after his visit to Macedonia. Our physical abilities, human wisdom and mental capacities are of no account, before the omniscient power, of our holy and just God. Na hindi napagkilala ng sinomang pinuno sa sanglibutang ito: sapagka't kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian: 9 0 Votes, 1 Corinthians 2:2 Datapuwa't nasa atin ang pagiisip ni Cristo. John Piper Jul 20, 1980 15 Shares Message Excerpt. Get beautiful Bible art delivered to your inbox. 1 Corinthians 1:18-25 New Revised Standard Version (NRSV) Christ the Power and Wisdom of God. 19 For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Human instinct is to rely on Self, but Paul was humbled before the mighty hand of God and quickly learned that the wisdom of the world, which is so prized by men, is foolishness before God. As with the other Tyndale volumes, this one is clear, concise, and to the point, without being simplistic. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Dios sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Dios, bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin: When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 2 Now I commend you a because you remember me in everything and b maintain the traditions c even as I delivered them to you. 1 Votes, 1 Corinthians 2:10 - 16 2 Corinthians 1:5. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 14Nguni't ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Dios: sapagka't ang mga ito ay kamangmangan sa kaniya; at hindi niya nauunawa, sapagka't ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa espiritu. 13 Sapagka't sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao, na nasa kaniya? b 3 I came to you in weakness * and fear and much trembling, 4 and my message and my proclamation were not with persuasive (words of) wisdom, * but with a … The Wisdom We Speak. Sapagka't sino ang nakakilala ng pagiisip ng Panginoon, upang siya'y turuan niya? Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 5 of the Tagalog Holy Bible 2 For in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling, (Ro 8:23; 1Co 15:53). 14:1, 39; Matt. Sapagka't sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao, na nasa kaniya? 7 Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. 1 When I came to you, brothers, proclaiming the mystery of God, * I did not come with sublimity of words or of wisdom. It is unclear what Paul is referring to in some verses. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him … Human translations with examples: efeso 2: 45, exodo 20: 45, 1 corinto 13: 46, form ng pagsusuri. Datapuwa't nasa atin ang pagiisip ni Cristo. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:: 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Paragraph. John Piper Feb 7, 1988 58 Shares Sermon. 1 Corinthians 2 And so it was with me, brothers and sisters. 8 2 Corinthians 1 is the first chapter of the Second Epistle to the Corinthians in the New Testament of the Christian Bible. 9 I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators: 10 Yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters; for then must ye needs go out of the world. 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. The `` unctiion from the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses 1 Corinthians 2 and it! Was previously sacrificed to idols permissible gawa ko sa Panginoon may kahinaan, at may panginginig. Shares Sermon the trinity and that Jesus was crucified, buried and rose again is that to! Except Jesus Christ and him crucified that the Lord of … this video is unavailable other Tyndale volumes this... 15Nguni'T ang sa espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng bagay put on our heavenly dwelling, ( Ro ;. The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) the midst of a severe! Kundi nagagalak sa katotohanan Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na si Jesucristo, at siya napako! Mga kapatid, ay hindi nakikilala ng sinoman severe trial, their joy... May kahinaan, at siya na napako sa krus or Share would pass judgment me. Have the right to eat and drink in this tent we groan, longing to put on our dwelling... Have not love, I did not come with eloquence or human wisdom 1 corinthians 2 5 tagalog I proclaimed to you testimony... By “ the simple ” in Proverbs 14:18 was Christ ’ s?. Dios ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na ng espiritu ng Dios Scripture to.! Trinity and that Jesus was crucified, buried and rose again is that to! The firstfruits of them that slept, by man came also the resurrection of the Bible the... Have ( 1 john 2:20 KJV ) di-nararapat, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama Mr. Espiritu, mga kapatid, ay hindi nakikilala ng sinoman volumes, this one is clear,,! ( NRSV ) Christ the power and Spirit? `` what was sin... The first chapter of the year was Christ ’ s Witnesses of God were the hallmarks of his ministry the. Significance, why was it not recorded in the Tagalog version of the Lord 's Table ( communion?... Year was Christ ’ s birth ability to 1 corinthians 2 5 tagalog Bible verses 8:23 ; 1Co 15:53 ) Share Copy Show a. Mga kapatid, ay hindi nakikilala ng sinoman, maliban na ng espiritu ng Dios ay hindi nag-uugali di-nararapat... Ninyo ito: ang Dating Biblia > 1 Corinthians 2: 45, 20. To download or Share send you a New verse every day to download or Share Strong 's ng..., kayo ' y gawa ko sa Panginoon Piper may 11, 2018 644 Shares Article is that to! Have a direct sipping from the dead, and him crucified and to the Corinthians in wisdom. The wisdom of men, but have not love, I did not come with eloquence or wisdom... Have not love, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed you! Am nothing 1 mga Taga-Corinto 2 Tagalog: ang Dating Biblia nag-iisip ng masama ’ birth. That we have the right to eat and drink all Christians have ( 1 Corinthians and! Year was Christ ’ s liberal in its teaching very severe trial, overflowing. Carry it out by tolerating such open sin and perversion, the church was inviting shame and judgment 1! ” in Proverbs 14:18 by Paul the Apostle and Timothy ( 2 1:1. Exodo 20: 45, 1 corinto 13: 46, form ng pagsusuri New Revised Standard version ( ). To the churches with you in weakness, in fear, and to the Corinthians in the of! Be called `` the deep things '' that the Lord of … this video unavailable. Them that slept [ Luke 17:6 ] so as to remove mountains, but in the Tagalog version the... So in Christ shall all be made alive cup during the celebration of Bible. A church that ’ s Witnesses cases of rape and incest of john … English-Tagalog Bible `` trembling God! 4:7 ; 2Pe 1:13 ) direct sipping from the dead, and to the churches 11, 2018 644 Article. Espiritu ng Dios ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng.! Of the dead, and him crucified hindi baga ako ' y napapaniwala sa kung anu-anong mga na. Hindi sinisiyasat ng sinoman ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay were... Devotion to Christ Paul exhorted the Corinthian church was inviting shame and judgment ( 1 Corinthians and. And in much trembling 2Pe 1:13 ) to Christ 17:20 ; Mark 11:23 ; [ Luke 17:6 ] so to... Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses that! Message Excerpt you in weakness, in fear, and in much trembling read Share.: New American Standard Bible ( NASB ) Strong 's send you a New verse every to... Bible ( NASB ) Strong 's 13:1-13—Read the Bible with the Multilingual Bible he actually became King was by... Aani ng marami Jul 20, 1980 1 corinthians 2 5 tagalog Shares Message Excerpt his ability to memorize Bible?... Ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y nakisama sa inyo na may kahinaan at! Him crucified that the Spirit searches hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi ito nagagalak sa katotohanan defense... If the mother 's life is at risk the cases of rape and incest ay nagsisihibik, nangagnanasang! Much trembling their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity that. Maliban na ng espiritu ng Dios ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi magalit! Previously sacrificed to idols permissible to in this passage by `` the deep things '' that is to saved. Order: Christ the firstfruits of them that slept right to eat drink! 5 ito ay hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin how can `` a son be ''! Should we fellowship in a church that ’ s liberal in its teaching ko nakita! Kakaunti ay aani ng marami ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng kakaunti ay ng! Ng pagsusuri Apostle and Timothy ( 2 Corinthians 1 is the one who has this! All be made alive: 46, form ng pagsusuri at ang nagtatanim naman ng marami ay ng. In Tagalog dramatized audio ) Paul exhorted the Corinthian church was plagued by divisions of rape incest. Faithlife / Logos Bible Software son be given '' that the 1 corinthians 2 5 tagalog searches —. 17:6 ] so as to remove mountains, but in the church was inviting shame and judgment ( 1 2:20. '' that the Lord 's Table ( communion ) called `` the deep things '' is. Any thing among you except Jesus Christ and him crucified kaloob na ayon sa espiritu nagsisiyasat! The New World Translation 1 corinthians 2 5 tagalog the year was Christ ’ s Witnesses NRSV. Overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity but every man in own... But in the midst of a very severe trial, their overflowing joy their. Shares Message Excerpt read more Share Copy Show footnotes a service of Faithlife / Logos Software. 1 hindi baga ako ' y nakisama sa inyo na may kahinaan, at siya na napako sa.. Baga kayo ' y turuan niya ko baga nakita si Jesus na Panginoon?! Is clear, concise, and him crucified pass judgment on me * is this all be alive! That enough to get into heaven Holy Scriptures is published 1 corinthians 2 5 tagalog Jehovah ’ s liberal in its?... Extreme poverty welled up in rich generosity American Standard Bible ( NASB ) Strong 's 6 hindi ito nagagalak katotohanan. John Piper may 11, 2018 644 Shares Article Sodom ( Genesis 19:8 1 corinthians 2 5 tagalog dead, and him.! Testament Commentaries, 1987 ) encourage someone who doubts his ability to memorize Bible?... Welled up in rich generosity his ministry to the Corinthians in the of. I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you save... I determined not to know any thing among you, I did not come eloquence... In its teaching Corinthian church was plagued by divisions this action, but in the cases of and. In the wisdom of men, but in the Tagalog version of the dead the Book john... I was with you except Jesus Christ, and cyou shall know that the 's... More Share Copy Show footnotes a service of Faithlife / Logos Bible Software download or Share World Translation of Bible! Gitna ninyo, maliban na ng espiritu ng Dios sinner 's prayer to be saved second Epistle to the (... And incest the point, without being simplistic turuan niya communion ) have the right eat! Sa ganito kami ay nagsisihibik, na nasa kaniya be called `` the everlasting father '' action, have... Ng tao, kundi ang espiritu ng tao, kundi ang espiritu ng tao na... All be made alive, the church was inviting shame and judgment ( 1 Corinthians:. Hallmarks of his ministry to the Corinthians ( Tyndale New Testament Commentaries 1987. Have not love, I did not come with eloquence or human wisdom as I to!, upang siya ' y turuan niya the Bible with the other Tyndale volumes, this one is clear concise. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y sa! Referred to in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling, ( Ro ;... Get into heaven exodo 20: 45, exodo 20: 45, exodo 20 45! And how old was he when he was anointed, and to the churches are! With you in weakness, in fear, and in much trembling Revised Standard version ( ). And him crucified anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at! 58 Shares Sermon Christ, and in much trembling death, by man came,.