Click the SUBMIT SMS link below to share your Birthday SMS Message with other users. “ನೀವು ಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆನಂದದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿರಲಿ. Today we are shared happy birthday son wishes and messages with you with the great hope and love that you will appreciate our effort. sweet..that's what my world has become with you..on this special day sending you all my love to wish you happiness today and forever.. many more happy returns of the day... Birthday is the special day of any year any month any date any time to rebirth,ur birthday cames then u will getting refreshed for ever.....'HAPPIE BIRTHDAY'. My dear sister, on your special day I‘d like to wish you an exciting life, full of great discoveries and joyful surprises! Birthday Status ☆ It Is Collection Of Small Text Messages To Share Birthday Wishes In Status 8. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.”, 11. make use of your life for a valuable purpose and live a life like a king wishing you many many happy returns of the day. Hope your birthday blossoms into lots of dreams come true.! “ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು = Happy Birthday”. These Kannada birthday wishes are adequate to wish your friends in their native language. Send birthday sms to your friends and let them know how important her or she is to you. Your email address will not be published. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳು ನಿಜವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. Today is the day when the Gods decided to send an angel for me in my life, straight from the heavens. u were born in d zoo' u were born in d zoo' with d monkeys 'n donkeys dats looks just like u, Be Your SelfInvite New ChallengesRecall past Triumphs Trust Your instinctsHave Faith in your AbilitiesDesire only The BestAffirm Your StrengthsYou`re got what It takes. ”, 12. Kannada Wishes | Happy Birthday Greetings For Best Friend Next >> WHYKOL. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!”, 18. W e ought to honor our grandmas in a special way and in their birthdays we have a unique opportunity to do it.. Pick one really sweet and touching birthday wish for your Grandma and make her feel special, happy and proud of their grandchildren.. Sweet Happy birthday messages to Grandma ♥ I’m sure you are tired counting the years of your age. Birthday wishes in Kannada. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!”, 6. Some things r left undone,some words r left unsaid,some feelings are left unexpressed,but some ones as nice as youcould never be left unwished,happy birth day to u!Plant the seeds of Love in your hearts.Let them grow into trees of Serviceand shower the sweet fruit of Ananda.Share the Ananda with all.That is the proper way to celebrate the Birthday.? Do you want to say birthday wishes for your Kannada friend in Kannada language or font? ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.”, 10. ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು (Janmadinada śubhāśayagaḷu) is how we wish happy birthday in Kannada. I feel that I’m definitely one of the luckiest! Greet your wife a happy birthday by sending her a message that fully expresses what is in your heart. Happy Birthday. 3. Birthday Wishes For You! Also Read: Famous 25 Kannada Quotes About Life. Huge collection of Trolls, Malayalam Movie News & Reviews, Malayalam Dialogues & Kerala Photography, trolls and much more. Finding the perfect way to wish someone happy birthday can be difficult, especially for acquaintances and colleagues. To submit your SMS and share it with others click the 'Submit Your SMS' link below, Happy birthday Akka Enjoy your day with your loved ones, Wish you many many happy returns of the day Happy Birthday beta. Waking up to birthday texts made my heart so full. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ವರ್ಷಗಳಿಲ್ಲ. “ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನವನ್ನು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ. If you have a good birthday sms which you would like to share with others please submit it here. “ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಯುವಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪಕ್ವವಾಗಬಹುದು. Sweetheart!u r so beautiful my love 4u will always b true,here’s a wish 4 my darling…may all your dreams come truei wish u a very happy birthday.with lots of love and kisses…from a heart that beats…just 4 you by me. In order to make that birthday message a little easier to write, we compiled over 100 different quotes for you to choose from. Take her out on … ಈ ವರ್ಷ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾಡಲು ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಂದರ ವಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿರಲಿ. Required fields are marked *. ನೀವು ಇದೀಗ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಹಳೆಯವರಾಗಿದ್ದೀರಿ! Given below are some of the coolest Birthday Text Messages for mobile phones. Happy birthday!” “Sending you smiles for every moment of your special day…Have a wonderful time and a very happy birthday!” “Hope your special day brings you all that your heart desires! A collection of Birthday Wishes In Kannada, greetings, pictures. Happy birthday raj many many return of the day god bless you, Many more happy returns of the day dear love, À very happy happy birthday to u chuchudu, have a blast year full of happiness nd ur smiley,stay blessed da, for;my dearest, sweetnes, loveaabale beta**** rashi. ಸವಾರಿ ಆನಂದಿಸಿ. I am extremely excited and I want to express my gratitude to each and every one of you for making this anniversary a unique one for me. 20. Find more words! ☞ Share Birthday Messages 7. In The Form Of Birthday Text. Happy Birthday and many more happy returns of the day...Nidheesh.mlprm.9539 508108. ಮುಂದೆ ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವನ್ನು ಬಯಸುವಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಳಿವು ಮತ್ತು ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಂದಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಲೇಡಿ ಅದೃಷ್ಟ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. How to say happy birthday to you in Kannada. Here is Mother Birthday Quotations in Kannada Language, Famous Kannada Happy Birthday Mother Wishes Cards, Top Kannada Mom Birthday Gifts a... Good Luck Wishes Quotations in Telugu. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! then here is an easy solution for you. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!”, 15. ”, 9. Get birthday wishes at AZBirthdayWishes.com Send a lovely Birthday SMS Wish to your friends Mobile Phone wishing him/her a Happy Birthday. “ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!”, 17. Headquarters: 2nd Floor, #49, 4th Cross, 1st Main Happy Birthday wishes in Kannada with images. Notify me of follow-up comments by email. Kannada Birthday Wishes "Happy B'day Images ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು" relationship “ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹರಡಿದ ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ. Let’s Have a look To some best Birthday wishes in Kannada. Your wishes have been the perfect birthday present I have always wanted. Happy birthday 2 u, happy birthday 2 u! ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! Send this beautiful ecard and wish happy birthday in a very special way. Find the perfect way to say Happy Birthday Wife from our collection of 100 birthday wishes for wife.Her birthday is a celebration of her very life, of her existence, and sending the perfect birthday wishes for your wife is one way to honor her and show her appreciation for all she does. https://mightytechy.com/birthday-wishes-in-kannada-with-images While you can certainly go out and buy one, it won't be quite as special as a card you've created yourself. Wish you happy birthday. wen we were going to sleep i made a wish and my wish was.i wish i was better than Messi and Neymar then i went to sleep the end thanck you for reading my wish have a good day by salhin. A Birthday Sparkler. ವರ್ಷಗಳ ಲೆಕ್ಕ, ಆದರೆ ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಜೀವನ. I have been thinking of all the special times we have shared I have such fond memories of our heart to heart talks of sharing secrets, Dreams and even tears. “ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ನಾನು ಹೇರಳವಾದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Sister, you are my everything and even more. Birthday Messages for Sister. “ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. Kannada Birthday Wishes “Happy B’day Images  ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು” is just for you. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಕಲಿತದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಅನುಭವವು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Happy Birthday! Dasara is one of the famous festivals celebrated by Hindus in India. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಯಸುವ. Printable birthday cards by Canva Someone's special day deserves a special card — one filled with good thoughts and well wishes for the celebrant. Happy Birthday Quotes In Kannada Language– Some of the most quotable birthday sayings have been hand-picked for our birthday poems web pages.We desire to ration these poignant quotes considering you, thus that you can choose the one that best suits the … ಇಂದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಬಹುದು! Nice Kannada Raksha Bandhan Wishes and SMS Images, Free Raksha Bandhan HD Wallpapers with Nice Images, Raksha Bandhan Greeting Cards Free, Top Raksha Bandhan Images in Kannada Language, Good Kannada Raksha Bandhan Wishes and Online Quotations, Top Sister Raksha Bandhan Quotes Images, Brother & Sister Love Raksha Bandhan Quotes in Kannada Language,Rakhi Kannada Quotes & Kannada … Conclusion: If you love reading these Birthday wishes in kannada then make sure that you have to share our article with your friends, family members or with loved ones on social media sites like Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. “ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಗುವಿನಿಂದ ಅಳೆಯಿರಿ ಅಳುವಿನಿಂದಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ. Vijai. ಆದರೆ ನಂತರ ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆ. 13. 14. Happy Birthday Wishes In Kannada:-  Kannada is the language of Indian state Karnataka. ******wish u many many happy returns of the day.happy birthday ***rashi** betu***..*******i love you**********. Page 2. “ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! Wishing You A Very Happy Birthday! Wish You Health And Happiness. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Birthday Poems ☞ Poem Is Always Sweet and Meaningful Word .Wish Birthday By Poems Now. Have a look to best happy birthday wishes in Kannada. “ಹಿಂದಿನ ಮರೆತು; ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಎದುರುನೋಡಬಹುದು, ಉತ್ತಮ ವಿಷಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಬರಲಿವೆ. A collection of Birthday Wishes In Kannada, greetings, pictures. “ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಇತರ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. Send birthday sms to your friends and let them know how important her or These Kannada birthday wishes are adequate to wish your friends in their native language. Thank You Messages for Birthday Wishes Over Text . Make her the social media queen for a day by tagging her in birthday wishes all over Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest. Send these wishes, greetings to your loved ones. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!”. “ಇದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ! ಲವ್, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ, ನೀವು ಇಂದು ಬಯಸುವ ಇಡೀ ಧನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು. 1. Wish your friends, lover, sister or brother on his/her birthday with short, sweet and cute. ... Śubhāśayagaḷu good luck, greetings: I may not be celebrating your special day with you but I want you to know that I am thinking of you and wishing you a HAPPY BIRTHDAY....!Nidheesh.mlprm.9539 508108. Looking for Birthday wishes in Kannada? Birthday SMS and Birthday Text Messages to Wish Happy Birthday. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!”, 8. How to Say Happy Birthday in Kannada. ನೀವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ. 2. (I wish you many happy returns on your birthday and everything that is lovely and good and good health and much fun.) Kannada Birthday Wishes "Happy B'day Images ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು" Do you want to say birthday wishes for your kannada friend in kannada language or font? Wish you many more happy returns of the day Shruthi and wish all your dreams come true this year. Then You came to the right place. In this post you will get the wishes, quotes and text messages on Dasara. ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! This is especially important for daughters.Besides buying her gifts or throwing a birthday party, you can share … “ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಬೇಡಿ … ಅವರು ನೀಡುವ ದೀಪಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. Given below are some of the coolest Birthday Text Messages for mobile phones. Kannadav.in Is a Infotainment Blog known for Sharing Exclusive Content Like Kannada Quotes, Kannada Jokes, Kannada WhatsApp Videos Status, Kannada Wishes Images, Social Sharing Contents ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿದ, ಅಭ್ಯುದಯ ಪ್ರೀತಿ !! ನಿಮಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು Nimage janmadinada śubhāśayagaḷu. The best South Indian Entertainment Website. Best Friends Kannada Lines, Kannada Kavanagalu on Friends, Inspiring Friendship Kannada Thoughts and Messages. Kannada Wishes | Happy Birthday Greetings For Best Friend Prev . Waking up to all of the Facebook birthday wishes had me smiling for the rest of the day. Your email address will not be published. Thank you so much for all over the birthday texts! There couldn't be a Better timeto Wish Nice Time Things for U,Beginning with a Birthdaythat's Happy all day throughAnd after that, the very bestof Luck n Health n cheer,And everything it takes to makea Very Happy YearHAPPY birthday. May these years be endless and full of happiness! You are my angel, sweetheart. From the depth of my soul, I say thank you. in this page, we have mentioned over 20+ Kannada birthday wishes along with the status mp3 songs. Thinking of you with love on your birthday and wishing you everything that brings you happiness today and always....Happy B'day...Nidheesh.mlprm.9539 508108. Let’s Have a look To some best Birthday wishes in Kannada. May you have all the joy your heart can hold,All the smiles a day can bring,All the blessings a life can unfold,May you have Gods best in everything.Wishing u a Happy Birthday. Happy Birthday! Send a lovely Birthday SMS Wish to your friends Mobile Phone wishing him/her a Happy Birthday. 100 of the Sweetest Birthday Wishes for Daughter, with Adorable Images: Many people are busy in their everyday lives and forget to share with those they love how much they mean to them.Birthdays are wonderful occasions to stop and celebrate what a person means to you. Cakes and candles to wish your special one a very happy birthday. Follow it up by telling her how much you love her with a kiss. The best South Indian Entertainment Website. For extra credit, select the appropriate greeting from the area of Germany the object of your good wishes is either currently located in or originally from. Funny Birthday Quotes in Marathi Language Next >> WHYKOL. ”, 19. kannada kavana, kavanagalu, lyrics, songs, hanigavana, sihihanigavana, social, romantic, family “ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿ ಎಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Kannada Translation. Happy birthday Maalu stay happy always may this year brings u a lot of success enjoy the day, Rlen,, Wishing u a day soft as silk…..white as milk…..sweet as honey&full of money.may all ur dreams come true….HAPPY BIRTH DAY(5Arat). We are very to see you here and we are thankful that you have given us a chance to serve you. I am truly grateful to have you in my life. Thank you all for the love! Get birthday wishes at AZBirthdayWishes.com With every joy and happiness on your special day. ”, 16. Wish her a Happy Birthday in the morning with a hug. Dasara symbolizes the victory of Rama who fought against Ravana … Send these wishes, greetings to your loved ones. Happy Birthday Friend. she is to you. ”, 5. “ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವು ಮತ್ತೊಂದು 365 ದಿನದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೊದಲ ದಿನವಾಗಿದೆ. You are always there for me, supporting me, encouraging me , listening to me and all those other things that friends do. Hope you have liked Birthday wish to a best friend, “Heart Touching Birthday wishes for Best Friend”. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. and many many happy returns of the day. ”. Happy Birthday Wishes In Kannada:- Kannada is the language of Indian state Karnataka. So In this post, we have shared some best Happy Birthday Best Wishes For Friend, Happy Birthday Wishes For a Friend.. Don’t forget to comment on your best Heart Touching Birthday wishes for Best Friend and your favorite Birthday Best Wishes for Friend. Huge collection of Trolls, Malayalam Movie News & Reviews, Malayalam Dialogues & Kerala Photography, trolls and much more. ನಾನು ತಿಳಿದಿರುವ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. Big thanks to all well-wishers for the fantastic birthday messages. Wanted to wish you a day earlier, as tomorrow you may by flooded with the wishes from special ones ,friends and relatives...you may not find mine that so important and you will be surely busy every second as always.I feel happy every moment I Dream of you , this is another moment makes me happy. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!”, 4. Happy Dasara Greetings Cards in Kannada. No comments Post a comment Note: only a member of this blog may post a comment. Thank you so much! kannada friendship quotes kannada quotes You Might Also Like Show Comments. Let God decorate each golden ray of the sun reaching you with wishes of success, Hapiness and prosperity.......Have a super birthday, Love U!!!!! Why is it important to wish someone a Happy Birthday? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! “ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು, ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದೆ. ”, 7. “ಜನ್ಮದಿನಗಳು ಒಂದು ಹೊಸ ಆರಂಭ, ಒಂದು ಹೊಸ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮಯ. These Kannada birthday wishes are adequate to wish your friends in their native language. Happy Birthday Son Wishes: Messages and Quotes. “Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Send a sparkling birthday wish to your dear ones. 9. “ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಕೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಶವು ನೀವು ಪಡೆಯುವಿರಿ, ನೀವು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಪೂರೈಸಲು ಬಯಸಬಹುದು. You are my friend.